اراد33 - مرابحه عام دولت3-ش.خ 0303

اطلاعات پایه

آخرین تغییرات 1403/03/26 14:51:00
آخرین قیمت 1039000.0000 4.1
اولین قیمت 1039000.0000 4.1
بیشترین قیمت 1039000.0000 4.1
کمترین قیمت 1039000.0000 4.1
قیمت پایانی 1039000.0000 4.1
قیمت پایانی روز قبل 998080.0000
حداکثر قیمت مجاز 1047980.0000 5
حداقل قیمت مجاز 948180.0000 -5
تعداد معاملات 7
حجم معاملات 3000000
ارزش معاملات 3117000000000.0000
میانگین حجم ماه 341111

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید 0 3000000
حجم فروش 0 3000000
تعداد خرید 0 2
تعداد فروش 0 1

نمودار قیمت و ابزار تحلیل تکنیکال

شناسه سهام

نماد فارسی اراد33
نماد 30 رقمی مرابحه عام دولت3-ش.خ 0303
کد 5 رقمی نماد G33Q1
کد 12 رقمی نماد IRB4SG330331
نوع اوراق اوراق مشارکت صکوک اختصاصی
نام شرکت مرابحه عام دولت3-ش.خ 0303
نام لاتین شرکت SOV.GMR33.SP240616
کد 4 رقمی شرکت SG33
کد 12 رقمی شرکت IRB4SG330330
بازار بازار فرابورس
کد تابلو 4
گروه اوراق تامین مالی
زیرگروه اوراق مرابحه دولتی با ضمانت دولت

تبادل نظر