بوعلی2 - پتروشیمی بوعلی سینا

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی بوعلی2
نماد 30 رقمی پتروشیمی بوعلی سینا
کد 5 رقمی نماد BONA2
کد 12 رقمی نماد IRO1BONA0002
نوع اوراق سهام
نام شرکت پتروشیمی بوعلی سینا
نام لاتین شرکت BoualiSina Petro.
کد 4 رقمی شرکت BONA
کد 12 رقمی شرکت IRO1BONA0004
بازار بازار خرده فروشی بورس
کد تابلو 5
گروه محصولات شیمیایی
زیرگروه تولید مواد شیمیایی پایه به جز کود