تاصیکو2 - سرمایه گذاری صدرتامین

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی تاصیکو2
نماد 30 رقمی سرمایه گذاری صدرتامین
کد 5 رقمی نماد SADR2
کد 12 رقمی نماد IRO1SADR0002
نوع اوراق سهام
نام شرکت سرمایه گذاری صدرتامین
نام لاتین شرکت Sadr Tamin Inv.
کد 4 رقمی شرکت SADR
کد 12 رقمی شرکت IRO1SADR0004
بازار بازار خرده فروشی بورس
کد تابلو 5
گروه استخراج کانه های فلزی
زیرگروه استخراج سایر کانه های فلزی