کاریس4 - صندوق س.سپند کاریزما-س

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی کاریس4
نماد 30 رقمی صندوق س.سپند کاریزما-س
کد 5 رقمی نماد SSKF4
کد 12 رقمی نماد IRT3SSKF0004
نوع اوراق صندوق سرمایه گذاری
نام شرکت صندوق س.سپند کاریزما-س
نام لاتین شرکت Sepand CharismaETF
کد 4 رقمی شرکت SSKF
کد 12 رقمی شرکت IRT3SSKF0006
بازار بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس
کد تابلو 4
گروه صندوق سرمایه گذاری قابل معامله
زیرگروه صندوق سرمایه گذاری در سهام