وتجارت2 - بانک تجارت

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی وتجارت2
نماد 30 رقمی بانک تجارت
کد 5 رقمی نماد BTEJ2
کد 12 رقمی نماد IRO1BTEJ0002
نوع اوراق سهام
نام شرکت بانک تجارت
نام لاتین شرکت S*Tejarat Bank
کد 4 رقمی شرکت BTEJ
کد 12 رقمی شرکت IRO1BTEJ0001
بازار بورس
کد تابلو 3
گروه بانکها و موسسات اعتباری
زیرگروه سایر واسطه های پولی