طستر1113 - اختیارف خگستر-5500-1401/11/26

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی طستر1113
نماد 30 رقمی اختیارف خگستر-5500-1401/11/26
کد 5 رقمی نماد 1B361
کد 12 رقمی نماد IROFGOST1361
نوع اوراق اختیار فروش
نام شرکت اختیارف خگستر-5500-1401/11/26
نام لاتین شرکت GOST-O-14011126
کد 4 رقمی شرکت GOST
کد 12 رقمی شرکت IROFGOST1365
بازار بورس - مشتقه
کد تابلو 8
گروه خودرو و ساخت قطعات
زیرگروه قطعات یدکی و جانبی وسایل نقلیه موتوری