دیرانح - ح . ‌ایران‌دارو

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی دیرانح
نماد 30 رقمی ح . ‌ایران‌دارو
کد 5 رقمی نماد IRDX1
کد 12 رقمی نماد IRR1IRDR0101
نوع اوراق حق تقدم
نام شرکت ح . ‌ایران‌دارو
نام لاتین شرکت Iran Darou-R
کد 4 رقمی شرکت IRDR
کد 12 رقمی شرکت IRR1IRDR0109
بازار بازار اول (تابلوی فرعی) بورس
کد تابلو 3
گروه مواد و محصولات دارویی
زیرگروه تولید داروهای شیمیایی و گیاهی