کساپاح - ح . سایپاشیشه‌

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی کساپاح
نماد 30 رقمی ح . سایپاشیشه‌
کد 5 رقمی نماد SISX1
کد 12 رقمی نماد IRR1SISH0101
نوع اوراق حق تقدم
نام شرکت ح . سایپاشیشه‌
نام لاتین شرکت Saipa Glass-R
کد 4 رقمی شرکت SISH
کد 12 رقمی شرکت IRR1SISH0103
بازار بازار دوم بورس
کد تابلو 5
گروه سایر محصولات کانی غیرفلزی
زیرگروه تولید شیشه