ضدار4023 - اختیارخ ص.دارا-240000-02/04/21

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی ضدار4023
نماد 30 رقمی اختیارخ ص.دارا-240000-02/04/21
کد 5 رقمی نماد 2S471
کد 12 رقمی نماد IRO9DARA2471
نوع اوراق اختیار خرید
نام شرکت اختیارخ ص.دارا-240000-02/04/21
نام لاتین شرکت DARA-O-14020421
کد 4 رقمی شرکت DARA
کد 12 رقمی شرکت IRO9DARA2473
بازار بورس - مشتقه
کد تابلو 8
گروه صندوق سرمایه گذاری قابل معامله
زیرگروه صندوق سرمایه گذاری در سهام