طتوسن709 - اختیارف توسن-24600-14020716

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی طتوسن709
نماد 30 رقمی اختیارف توسن-24600-14020716
کد 5 رقمی نماد 117N1
کد 12 رقمی نماد IROBTOSZ0171
نوع اوراق اختیار فروش
نام شرکت اختیارف توسن-24600-14020716
نام لاتین شرکت TOSZ-O-14020716
کد 4 رقمی شرکت TOSZ
کد 12 رقمی شرکت IROBTOSZ0178
بازار بورس - مشتقه
کد تابلو 8
گروه رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
زیرگروه مشاوره و تهیه نرم افزار