گنگین2 - اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی گنگین2
نماد 30 رقمی اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان
کد 5 رقمی نماد NITP2
کد 12 رقمی نماد IRO7NITP0002
نوع اوراق سهام
نام شرکت اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان
نام لاتین شرکت Negin Iranian Tr.
کد 4 رقمی شرکت NITP
کد 12 رقمی شرکت IRO7NITP0009
بازار بازار پایه زرد فرابورس
کد تابلو 7
گروه هتل و رستوران
زیرگروه هتل ها ، اردو و دیگر تدارکات اقامت کوتاه