زیر0203پ02 - زیره سبز0203دانش(پ)

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی زیر0203پ02
نماد 30 رقمی زیره سبز0203دانش(پ)
کد 5 رقمی نماد H0141
کد 12 رقمی نماد IRK1H0140231
نوع اوراق گواهی سپرده کالایی
نام شرکت زیره سبز0203دانش(پ)
نام لاتین شرکت Zireh Danesh 0203
کد 4 رقمی شرکت H014
کد 12 رقمی شرکت IRK1H0140233
بازار بورس کالا
کد تابلو 4
گروه محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
زیرگروه زیر گروه سایر محصولات غذایی