آریا2 - پلیمر آریا ساسول

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی آریا2
نماد 30 رقمی پلیمر آریا ساسول
کد 5 رقمی نماد APOZ2
کد 12 رقمی نماد IRO3APOZ0002
نوع اوراق سهام
نام شرکت پلیمر آریا ساسول
نام لاتین شرکت Arya Sasol Polymer
کد 4 رقمی شرکت APOZ
کد 12 رقمی شرکت IRO3APOZ0002
بازار بازار دوم فرابورس
کد تابلو 3
گروه محصولات شیمیایی
زیرگروه تولید مواد شیمیایی پایه به جز کود