شیشه151ن - گواهی شیشه فلوت8بیرنگAسهندفلوت

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی شیشه151ن
نماد 30 رقمی گواهی شیشه فلوت8بیرنگAسهندفلوت
کد 5 رقمی نماد L1511
کد 12 رقمی نماد IRK2GLAS1511
نوع اوراق گواهی سپرده کالایی
نام شرکت گواهی شیشه فلوت8بیرنگAسهندفلوت
نام لاتین شرکت Glass Commodity151
کد 4 رقمی شرکت GLAS
کد 12 رقمی شرکت IRK2GLAS1515
بازار بورس کالا
کد تابلو 4
گروه سایر محصولات کانی غیرفلزی
زیرگروه تولید شیشه