سی تیپ2ن13 - گواهی سیمان تیپ2بجنورد(ن)

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی سی تیپ2ن13
نماد 30 رقمی گواهی سیمان تیپ2بجنورد(ن)
کد 5 رقمی نماد N0131
کد 12 رقمی نماد IRK2N0130001
نوع اوراق گواهی سپرده کالایی
نام شرکت گواهی سیمان تیپ2بجنورد(ن)
نام لاتین شرکت CementTip2 Bojnord
کد 4 رقمی شرکت N013
کد 12 رقمی شرکت IRK2N0130008
بازار بورس کالا
کد تابلو 4
گروه سیمان، آهک و گچ
زیرگروه تولید سیمان، آهک و گچ