ضرنا1107 - اختیارخ ورنا-4966-1401/11/26

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی ضرنا1107
نماد 30 رقمی اختیارخ ورنا-4966-1401/11/26
کد 5 رقمی نماد 0O431
کد 12 رقمی نماد IRO9RENA0431
نوع اوراق اختیار خرید
نام شرکت اختیارخ ورنا-4966-1401/11/26
نام لاتین شرکت RENA-O-14011126
کد 4 رقمی شرکت RENA
کد 12 رقمی شرکت IRO9RENA0430
بازار بورس - مشتقه
کد تابلو 8
گروه خودرو و ساخت قطعات
زیرگروه سایر قطعات یدکی و وسایل نقلیه موتوری