ذوب2 - ذوب آهن اصفهان

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی ذوب2
نماد 30 رقمی ذوب آهن اصفهان
کد 5 رقمی نماد ZOBI2
کد 12 رقمی نماد IRO1ZOBI0002
نوع اوراق سهام
نام شرکت ذوب آهن اصفهان
نام لاتین شرکت Esfahan Steel Co.
کد 4 رقمی شرکت ZOBI
کد 12 رقمی شرکت IRO1ZOBI0002
بازار بازار خرده فروشی بورس
کد تابلو 5
گروه فلزات اساسی
زیرگروه تولید آهن و فولاد پایه