دسانکو2 - داروسازی سبحان انکولوژی

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی دسانکو2
نماد 30 رقمی داروسازی سبحان انکولوژی
کد 5 رقمی نماد DSNZ2
کد 12 رقمی نماد IRO3DSNZ0002
نوع اوراق سهام
نام شرکت داروسازی سبحان انکولوژی
نام لاتین شرکت Ankolojy Sobhan
کد 4 رقمی شرکت DSNZ
کد 12 رقمی شرکت IRO3DSNZ0007
بازار فرابورس
کد تابلو 1
گروه مواد و محصولات دارویی
زیرگروه تولید داروهای شیمیایی و گیاهی