وپویا2 - سرمایه گذاری پویا

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی وپویا2
نماد 30 رقمی سرمایه گذاری پویا
کد 5 رقمی نماد PIVZ2
کد 12 رقمی نماد IRO3PIVZ0002
نوع اوراق سهام
نام شرکت سرمایه گذاری پویا
نام لاتین شرکت Pouya Investment
کد 4 رقمی شرکت PIVZ
کد 12 رقمی شرکت IRO3PIVZ0005
بازار فرابورس
کد تابلو 1
گروه سرمایه گذاریها
زیرگروه سایر واسطه های مالی