گام020656 - گواهی اعتبار مولد سامان0206

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی گام020656
نماد 30 رقمی گواهی اعتبار مولد سامان0206
کد 5 رقمی نماد W0261
کد 12 رقمی نماد IRB3W0260261
نوع اوراق اوراق مشارکت
نام شرکت گواهی اعتبار مولد سامان0206
نام لاتین شرکت PCC Saman20230922
کد 4 رقمی شرکت W026
کد 12 رقمی شرکت IRB3W0260268
بازار فرابورس
کد تابلو 4
گروه اوراق تامین مالی
زیرگروه اوراق گواهی اعتبار مولد