اهرم4 - صندوق س سهامی کاریزما- اهرمی

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی اهرم4
نماد 30 رقمی صندوق س سهامی کاریزما- اهرمی
کد 5 رقمی نماد AHRM4
کد 12 رقمی نماد IRT1AHRM0004
نوع اوراق صندوق سرمایه گذاری
نام شرکت صندوق س سهامی کاریزما- اهرمی
نام لاتین شرکت CharismaAhromi ETF
کد 4 رقمی شرکت AHRM
کد 12 رقمی شرکت IRT1AHRM0005
بازار بورس
کد تابلو 4
گروه صندوق سرمایه گذاری قابل معامله
زیرگروه صندوق سرمایه گذاری در سهام