انرژی22 - فعالان بورس انرژی

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی انرژی22
نماد 30 رقمی فعالان بورس انرژی
کد 5 رقمی نماد BENB2
کد 12 رقمی نماد IRO1BENB0002
نوع اوراق سهام
نام شرکت فعالان بورس انرژی
نام لاتین شرکت Activists Energy B
کد 4 رقمی شرکت BENB
کد 12 رقمی شرکت IRO1BENB0005
بازار بازار خرده فروشی بورس
کد تابلو 3
گروه فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
زیرگروه فعالیتهای مرتبط با اوراق بهادار