شبریز2 - پالایش نفت تبریز

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی شبریز2
نماد 30 رقمی پالایش نفت تبریز
کد 5 رقمی نماد PNTB2
کد 12 رقمی نماد IRO1PNTB0002
نوع اوراق سهام
نام شرکت پالایش نفت تبریز
نام لاتین شرکت Tabriz.Oil.Refine
کد 4 رقمی شرکت PNTB
کد 12 رقمی شرکت IRO1PNTB0002
بازار بورس
کد تابلو 1
گروه فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
زیرگروه تولید محصولات پالایش شده پتروشیمی