اخزا0062 - اسنادخزانه-م6بودجه00-030723

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی اخزا0062
نماد 30 رقمی اسنادخزانه-م6بودجه00-030723
کد 5 رقمی نماد TB992
کد 12 رقمی نماد IRB3TB990372
نوع اوراق اوراق مشارکت
نام شرکت اسنادخزانه-م6بودجه00-030723
نام لاتین شرکت TreasuryBill241014
کد 4 رقمی شرکت TB99
کد 12 رقمی شرکت IRB3TB990377
بازار بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس
کد تابلو 4
گروه اوراق تامین مالی
زیرگروه اسناد خزانه اسلامی