شیشه109ن - گواهی شیشه فلوت2بیرنگAدماوند

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی شیشه109ن
نماد 30 رقمی گواهی شیشه فلوت2بیرنگAدماوند
کد 5 رقمی نماد L1091
کد 12 رقمی نماد IRK2GLAS1091
نوع اوراق گواهی سپرده کالایی
نام شرکت گواهی شیشه فلوت2بیرنگAدماوند
نام لاتین شرکت Glass Commodity109
کد 4 رقمی شرکت GLAS
کد 12 رقمی شرکت IRK2GLAS1093
بازار بورس کالا
کد تابلو 4
گروه سایر محصولات کانی غیرفلزی
زیرگروه تولید شیشه