اخابر2 - مخابرات ایران

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی اخابر2
نماد 30 رقمی مخابرات ایران
کد 5 رقمی نماد MKBT2
کد 12 رقمی نماد IRO1MKBT0002
نوع اوراق سهام
نام شرکت مخابرات ایران
نام لاتین شرکت Iran Tele. Co.
کد 4 رقمی شرکت MKBT
کد 12 رقمی شرکت IRO1MKBT0008
بازار بورس
کد تابلو 1
گروه مخابرات
زیرگروه مخابرات