طجار1030 - اختیارف وتجارت-1400-1401/10/07

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی طجار1030
نماد 30 رقمی اختیارف وتجارت-1400-1401/10/07
کد 5 رقمی نماد 5B321
کد 12 رقمی نماد IROFBTEJ5321
نوع اوراق اختیار فروش
نام شرکت اختیارف وتجارت-1400-1401/10/07
نام لاتین شرکت BTEJ-O-14011007
کد 4 رقمی شرکت BTEJ
کد 12 رقمی شرکت IROFBTEJ5323
بازار بورس - مشتقه
کد تابلو 8
گروه بانکها و موسسات اعتباری
زیرگروه سایر واسطه های پولی