اعتماد2 - صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان-د

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی اعتماد2
نماد 30 رقمی صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان-د
کد 5 رقمی نماد FATF2
کد 12 رقمی نماد IRT3FATF0002
نوع اوراق صندوق سرمایه گذاری
نام شرکت صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان-د
نام لاتین شرکت Etemad Parsian ETF
کد 4 رقمی شرکت FATF
کد 12 رقمی شرکت IRT3FATF0002
بازار بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس
کد تابلو 4
گروه صندوق سرمایه گذاری قابل معامله
زیرگروه صندوق سرمایه گذاری در اوراق با درآمدثابت