انار2 - صندوق س.انارنماد ارزش-درسهام

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی انار2
نماد 30 رقمی صندوق س.انارنماد ارزش-درسهام
کد 5 رقمی نماد ANAR2
کد 12 رقمی نماد IRT1ANAR0002
نوع اوراق صندوق سرمایه گذاری
نام شرکت صندوق س.انارنماد ارزش-درسهام
نام لاتین شرکت ANAR ETF
کد 4 رقمی شرکت ANAR
کد 12 رقمی شرکت IRT1ANAR0001
بازار بورس
کد تابلو 4
گروه صندوق سرمایه گذاری قابل معامله
زیرگروه صندوق سرمایه گذاری در سهام