فولاژ2 - فولاد آلیاژی ایران

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی فولاژ2
نماد 30 رقمی فولاد آلیاژی ایران
کد 5 رقمی نماد FAIR2
کد 12 رقمی نماد IRO1FAIR0002
نوع اوراق سهام
نام شرکت فولاد آلیاژی ایران
نام لاتین شرکت Iran Fold
کد 4 رقمی شرکت FAIR
کد 12 رقمی شرکت IRO1FAIR0004
بازار بورس
کد تابلو 3
گروه فلزات اساسی
زیرگروه تولید آهن و فولاد پایه