ضوال7011 - اختیارخ والبر-14000-1402/07/05

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی ضوال7011
نماد 30 رقمی اختیارخ والبر-14000-1402/07/05
کد 5 رقمی نماد 6L121
کد 12 رقمی نماد IRO9ALBZ6121
نوع اوراق اختیار خرید
نام شرکت اختیارخ والبر-14000-1402/07/05
نام لاتین شرکت ALBZ-O-14020705
کد 4 رقمی شرکت ALBZ
کد 12 رقمی شرکت IRO9ALBZ6127
بازار بورس - مشتقه
کد تابلو 8
گروه مواد و محصولات دارویی
زیرگروه تولید سایر محصولات دارویی