صایپا0492 - صکوک مرابحه صایپا049-3ماهه 18%

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی صایپا0492
نماد 30 رقمی صکوک مرابحه صایپا049-3ماهه 18%
کد 5 رقمی نماد SX2Q2
کد 12 رقمی نماد IRB6SX020492
نوع اوراق اوراق مشارکت صکوک
نام شرکت صکوک مرابحه صایپا049-3ماهه 18%
نام لاتین شرکت Sokuk Saipa 049
کد 4 رقمی شرکت SX02
کد 12 رقمی شرکت IRB6SX020490
بازار بازار خرده فروشی بورس
کد تابلو 9
گروه خودرو و ساخت قطعات
زیرگروه تولید وسایل نقلیه موتوری