وسینا2 - بانک سینا

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی وسینا2
نماد 30 رقمی بانک سینا
کد 5 رقمی نماد VSIN2
کد 12 رقمی نماد IRO1VSIN0002
نوع اوراق سهام
نام شرکت بانک سینا
نام لاتین شرکت Sina Fin. Ins.
کد 4 رقمی شرکت VSIN
کد 12 رقمی شرکت IRO1VSIN0008
بازار بورس
کد تابلو 3
گروه بانکها و موسسات اعتباری
زیرگروه سایر واسطه های پولی