وتوصا2 - گروه س توسعه صنعتی ایران

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی وتوصا2
نماد 30 رقمی گروه س توسعه صنعتی ایران
کد 5 رقمی نماد TOSA2
کد 12 رقمی نماد IRO1TOSA0002
نوع اوراق سهام
نام شرکت گروه س توسعه صنعتی ایران
نام لاتین شرکت Iran Ind. Dev.
کد 4 رقمی شرکت TOSA
کد 12 رقمی شرکت IRO1TOSA0009
بازار بورس
کد تابلو 1
گروه سرمایه گذاریها
زیرگروه سایر واسطه های مالی