گام0206132 - گواهی اعتبار مولد رفاه0206

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی گام0206132
نماد 30 رقمی گواهی اعتبار مولد رفاه0206
کد 5 رقمی نماد W0192
کد 12 رقمی نماد IRB3W0190262
نوع اوراق اوراق مشارکت
نام شرکت گواهی اعتبار مولد رفاه0206
نام لاتین شرکت PCC Refah20230922
کد 4 رقمی شرکت W019
کد 12 رقمی شرکت IRB3W0190267
بازار فرابورس
کد تابلو 4
گروه اوراق تامین مالی
زیرگروه اوراق گواهی اعتبار مولد