دابورح - ح . داروسازی‌ ابوریحان‌

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی دابورح
نماد 30 رقمی ح . داروسازی‌ ابوریحان‌
کد 5 رقمی نماد DABX1
کد 12 رقمی نماد IRR1DABO0101
نوع اوراق حق تقدم
نام شرکت ح . داروسازی‌ ابوریحان‌
نام لاتین شرکت Abouraihan P.-R
کد 4 رقمی شرکت DABO
کد 12 رقمی شرکت IRR1DABO0108
بازار بورس
کد تابلو 5
گروه مواد و محصولات دارویی
زیرگروه تولید داروهای شیمیایی و گیاهی