آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی شکلر2
نماد 30 رقمی نیروکلر
کد 5 رقمی نماد NKOL2
کد 12 رقمی نماد IRO1NKOL0002
نوع اوراق سهام
نام شرکت نیروکلر
نام لاتین شرکت NiroCholor
کد 4 رقمی شرکت NKOL
کد 12 رقمی شرکت IRO1NKOL0000
بازار بورس
کد تابلو 3
گروه محصولات شیمیایی
زیرگروه تولید مواد شیمیایی پایه به جز کود