اگ020418 - گام بانک تجارت0204

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی اگ020418
نماد 30 رقمی گام بانک تجارت0204
کد 5 رقمی نماد AD6Q1
کد 12 رقمی نماد IRB7AD060241
نوع اوراق اوراق بدهی
نام شرکت گام بانک تجارت0204
نام لاتین شرکت AG BankTejarat0204
کد 4 رقمی شرکت AD06
کد 12 رقمی شرکت IRB7AD060242
بازار بازار اوراق بدهی
کد تابلو 9
گروه اوراق تامین مالی
زیرگروه اوراق گواهی اعتبار مولد