اونیکس4 - ص.س.درآمد ثابت کیمیا-د

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی اونیکس4
نماد 30 رقمی ص.س.درآمد ثابت کیمیا-د
کد 5 رقمی نماد ONXF4
کد 12 رقمی نماد IRT3ONXF0004
نوع اوراق صندوق سرمایه گذاری
نام شرکت ص.س.درآمد ثابت کیمیا-د
نام لاتین شرکت Onyx Kimia ETF
کد 4 رقمی شرکت ONXF
کد 12 رقمی شرکت IRT3ONXF0000
بازار بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس
کد تابلو 4
گروه صندوق سرمایه گذاری قابل معامله
زیرگروه صندوق سرمایه گذاری در اوراق با درآمدثابت