طملت3030 - اختیارف وبملت-5500-1402/03/28

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی طملت3030
نماد 30 رقمی اختیارف وبملت-5500-1402/03/28
کد 5 رقمی نماد 5U781
کد 12 رقمی نماد IROFBMLT5781
نوع اوراق اختیار فروش
نام شرکت اختیارف وبملت-5500-1402/03/28
نام لاتین شرکت BMLT-O-14020328
کد 4 رقمی شرکت BMLT
کد 12 رقمی شرکت IROFBMLT5782
بازار بورس - مشتقه
کد تابلو 8
گروه بانکها و موسسات اعتباری
زیرگروه سایر واسطه های پولی