مارون2 - پتروشیمی مارون

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی مارون2
نماد 30 رقمی پتروشیمی مارون
کد 5 رقمی نماد PMRZ2
کد 12 رقمی نماد IRO3PMRZ0002
نوع اوراق سهام
نام شرکت پتروشیمی مارون
نام لاتین شرکت Maroon Petro.
کد 4 رقمی شرکت PMRZ
کد 12 رقمی شرکت IRO3PMRZ0005
بازار بازار دوم فرابورس
کد تابلو 3
گروه محصولات شیمیایی
زیرگروه تولید مواد شیمیایی پایه به جز کود