خودرو2 - ایران‌ خودرو

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی خودرو2
نماد 30 رقمی ایران‌ خودرو
کد 5 رقمی نماد IKCO2
کد 12 رقمی نماد IRO1IKCO0002
نوع اوراق سهام
نام شرکت ایران‌ خودرو
نام لاتین شرکت Iran Khodro
کد 4 رقمی شرکت IKCO
کد 12 رقمی شرکت IRO1IKCO0008
بازار بازار خرده فروشی بورس
کد تابلو 5
گروه خودرو و ساخت قطعات
زیرگروه تولید وسایل نقلیه موتوری