گام0207132 - گواهی اعتبار مولد رفاه0207

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی گام0207132
نماد 30 رقمی گواهی اعتبار مولد رفاه0207
کد 5 رقمی نماد W0272
کد 12 رقمی نماد IRB3W0270272
نوع اوراق اوراق مشارکت
نام شرکت گواهی اعتبار مولد رفاه0207
نام لاتین شرکت PCC Refah20231022
کد 4 رقمی شرکت W027
کد 12 رقمی شرکت IRB3W0270275
بازار فرابورس
کد تابلو 4
گروه اوراق تامین مالی
زیرگروه اوراق گواهی اعتبار مولد