سی تیپ2ن08 - گواهی سیمان تیپ 2زنجان(ن)

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی سی تیپ2ن08
نماد 30 رقمی گواهی سیمان تیپ 2زنجان(ن)
کد 5 رقمی نماد N0051
کد 12 رقمی نماد IRK2N0050001
نوع اوراق گواهی سپرده کالایی
نام شرکت گواهی سیمان تیپ 2زنجان(ن)
نام لاتین شرکت Cement Tip2 Zanjan
کد 4 رقمی شرکت N005
کد 12 رقمی شرکت IRK2N0050008
بازار بورس کالا
کد تابلو 4
گروه سیمان، آهک و گچ
زیرگروه تولید سیمان، آهک و گچ