اراد94 - مرابحه عام دولت94-ش.خ030816

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی اراد94
نماد 30 رقمی مرابحه عام دولت94-ش.خ030816
کد 5 رقمی نماد G94Q1
کد 12 رقمی نماد IRB4SG940381
نوع اوراق اوراق مشارکت صکوک اختصاصی
نام شرکت مرابحه عام دولت94-ش.خ030816
نام لاتین شرکت SOV.GMR94.SP241106
کد 4 رقمی شرکت SG94
کد 12 رقمی شرکت IRB4SG940385
بازار فرابورس
کد تابلو 4
گروه اوراق تامین مالی
زیرگروه اوراق مرابحه دولتی با ضمانت دولت