طخود4032 - اختیارف خودرو-4500-1402/04/07

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی طخود4032
نماد 30 رقمی اختیارف خودرو-4500-1402/04/07
کد 5 رقمی نماد 1I0V1
کد 12 رقمی نماد IROFIKCO10V1
نوع اوراق اختیار فروش
نام شرکت اختیارف خودرو-4500-1402/04/07
نام لاتین شرکت IKCO-O-14020407
کد 4 رقمی شرکت IKCO
کد 12 رقمی شرکت IROFIKCO10V2
بازار بورس - مشتقه
کد تابلو 8
گروه خودرو و ساخت قطعات
زیرگروه تولید وسایل نقلیه موتوری