کازرو4 - پتروشیمی کازرون

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی کازرو4
نماد 30 رقمی پتروشیمی کازرون
کد 5 رقمی نماد PKZP4
کد 12 رقمی نماد IRO7PKZP0004
نوع اوراق سهام
نام شرکت پتروشیمی کازرون
نام لاتین شرکت Kazeroon Petro.
کد 4 رقمی شرکت PKZP
کد 12 رقمی شرکت IRO7PKZP0005
بازار بازار پایه زرد فرابورس
کد تابلو 7
گروه محصولات شیمیایی
زیرگروه تولید مواد شیمیایی پایه به جز کود