گوهر2 - صندوق سکه طلای کیان

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی گوهر2
نماد 30 رقمی صندوق سکه طلای کیان
کد 5 رقمی نماد KIAN2
کد 12 رقمی نماد IRTKKIAN0002
نوع اوراق صندوق
نام شرکت صندوق سکه طلای کیان
نام لاتین شرکت Kian Gold ETF
کد 4 رقمی شرکت KIAN
کد 12 رقمی شرکت IRTKKIAN0009
بازار بورس کالا
کد تابلو 4
گروه صندوق سرمایه گذاری قابل معامله
زیرگروه صندوق سرمایه گذاری در سهام