ضخود5022 - اختیارخ خودرو-4500-1402/05/11

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی ضخود5022
نماد 30 رقمی اختیارخ خودرو-4500-1402/05/11
کد 5 رقمی نماد 2I111
کد 12 رقمی نماد IRO9IKCO2111
نوع اوراق اختیار خرید
نام شرکت اختیارخ خودرو-4500-1402/05/11
نام لاتین شرکت IKCO-O-14020511
کد 4 رقمی شرکت IKCO
کد 12 رقمی شرکت IRO9IKCO2113
بازار بورس - مشتقه
کد تابلو 8
گروه خودرو و ساخت قطعات
زیرگروه تولید وسایل نقلیه موتوری