حآفرین2 - ریل پرداز نو آفرین

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی حآفرین2
نماد 30 رقمی ریل پرداز نو آفرین
کد 5 رقمی نماد RPAZ2
کد 12 رقمی نماد IRO3RPAZ0002
نوع اوراق سهام
نام شرکت ریل پرداز نو آفرین
نام لاتین شرکت Rail Pardaz
کد 4 رقمی شرکت RPAZ
کد 12 رقمی شرکت IRO3RPAZ0009
بازار فرابورس
کد تابلو 1
گروه حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
زیرگروه حمل و نقل از طریق خطوط راه آهن